Muayenehane : 0(224) 230 00 57 
 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi : 0(224) 295 29 40  
  0(224) 442 81 93  
 E-Posta : sakin@uludag.edu.tr 

Yurt İçi Makaleleri

30 Ağustos 2013 - 03:29
SELÇUK AKIN
Okunma : 15882
Yorumlar : 0

Prof.Dr. Selçuk AKIN'ın Yurt İçi Makaleleri


Z. Özsoy, Ö. Yerci, S. Akın

El bileğinde n.medianus’a bası yapan nadir bir kistik lenfanjiom olgusu

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15(2): 409-414, 1988.M. Özcan, E. Şafak, R. Kahveci, S. Akın, A. Küçükçelebi

Ayaktan ele parmak nakli ve bir olgu

Çağdaş Cerrahi Dergisi 4(3): 188-192, 1990.Z. Özsoy, Z. Palalı, S. Akın

Tıp dışı tedavilerin yüzde yarattığı lezyon ve sekeller

Çağdaş Cerrahi Dergisi 4(4): 254-256, 1990.Z. Özsoy, S. Akın, R. Kahveci

Replante edilemeyen skalp avulsiyonları

Bursa Devlet Hastanesi Dergisi 6(3): 141-150, 1990.E. Şafak, M. Özcan, S. Akın, R. Kahveci, A. Küçükçelebi

Latissimus dorsi mikrovasküler serbest kas deri flebi transferleri

Klinik Gelişim 5(4): 1893-1898, 1992.S. Akın, E. Şafak, A. Küçükçelebi, R. Kahveci, M. Özcan

Mikrovasküler serbest radial ön kol flebi ile çeşitli defektlerin onarımı

Klinik Gelişim 5(4): 1899-1903, 1992.M. Özcan, S. Akın, R. Kahveci, E. Şafak, A. Küçükçelebi

Serbest radial ön kol flebi ile penis rekonstrüksiyonu

Türk Plastik Cerrahi Dergisi 1(1): 39-43, 1993.

R. Kahveci, S. Akın, A. Karacalar, M. Özcan

“Reverse Chinese Flap”te superfisial venöz anastomoz gerekli mi?

Türk Plastik Cerrahi Dergisi 1(1): 47-50, 1993.M. Özcan, E. Şafak, R. Kahveci, S. Akın

Serratus anterior serbest kas flebinin el rekonstrüksiyonu için kullanılması ve bir olgu

Türk Plastik Cerrahi Dergisi 1(1): 51-53, 1993.S. Akın, A. Küçükçelebi, E. Şafak, R. Kahveci, M. Özcan

Dupuytren kontraktürünün tedavisinde palmar fasiektomi ile fasiotomi ve tam kalınlıkta deri grefti yöntemlerinin karşılaştırılması

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 20(2): 175-178, 1993.R. Kahveci, H. Güney, E. Şafak, S. Akın, M. Özcan

İnferior lateral thigh flep

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 20(2): 209-212, 1993.S. Akın, R. Kahveci, M. Özcan, M. Tüfekçi

Vaginal agenesisli bir olguda vagina ve servikal kanal oluşturulması

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 20(3): 311-313, 1993.M. Özcan, R. Kahveci, E. Şafak, S. Akın, A. Aydın

Alt ekstremite defektlerinin mikrovasküler serbest fleplerle onarımı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 20(3): 315-320, 1993.S. Akın, E. Şafak, M. Özcan

“Posterior interosseous” flep

Türk Plastik Cerrahi Dergisi 1(3): 185-189, 1993.S. Akın, M. Özcan

Ulnar arter ters ön kol ada flebi

Türk Plastik Cerrahi Dergisi 1(3):190-192, 1993.

M. Özcan, S. Akın, H. Güney, E. Şafak

Lipomda liposuction uygulaması

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 20(2): 205-207, 1993.S. Akın, E. Şafak, M. Özcan

Kapiller hemanjiomda intralezyonel kortikosteroid tedavisi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 21(2-3): 97-101, 1994.S. Akın, A. Karacalar, E. Şafak, M. Özcan

Lateral kol serbest flebi

Bursa Devlet Hastanesi Dergisi 12(2): 63-66, 1996.S. Akın, M. Özcan, R. Kahveci, E. Şafak, A. Karacalar

El ve önkol defektlerinde serbest flep uygulamaları

Bursa Devlet Hastanesi Dergisi 12(2): 59-62, 1996.S. Akın, M. Özcan, R. Kahveci, E. Şafak

Penoskrotal defektlerin onarımı

Türk Plastik Cerrahi Dergisi 4(2): 91-95, 1996.S. Akın, M. Özcan, R. Kahveci, E. Şafak

Çeşitli defektlerin onarımında serbest skapular flep kullanımı

Türk Plastik Cerrahi Dergisi 4(2): 81-84, 1996.E. Şafak, M. Tezcan, R. Kahveci, S. Akın, M. Özcan

Doku genişletici uygulamalarının komplikasyonları

Türk Plastik Cerrahi Dergisi 4(2): 85-90, 1996.S. Akın, O. İdil, B. Cihantimur, M. Özcan

Alt ve üst göz kapaklarının nevüsü: “Divided nevüs”

Türk Plastik Cerrahi Dergisi 4(3): 185-186, 1996.S. Akın, M. Özcan

Distal pediküllü önkol ada flepleri

Bursa Devlet Hastanesi Dergisi 13(1): 17-21, 1997.S. Akın, M. Özcan, R. Kahveci, E. Şafak, A. Karacalar

Üst ekstremitede avulsiyon yaralanmalarının onarımı

Türk Plastik Cerrahi Dergisi 5(1): 18-24, 1997.M. Özcan, S. Akın, A. Ay, M. Tezcan

Serbest osteokütanöz fibula flebi ile transseksüel olguda falloplasti

Türk Plastik Cerrahi Dergisi 5(2): 107-109, 1997.S. Özuysal, N. Salman, Ö. Yerci, S. Akın

Sjögren sendromunda gelişen bir Non-Hodgkin Lenfoma olgusu

Türk Patoloji Dergisi (The Turkish Journal of Pathology) 13(2): 44-45, 1997.B. Cihantimur, S. Akın, M. Özcan

Enjektör Splint

Hacettepe Ortopedi Dergisi 7(4): 197-199, 1997.S. Akın, M. Özcan, C. Şen, Ş. Turan, Z. Kahveci, Ş. Sırmalı

Sıçan TRAM flebinde önceden yapılmış denervasyonun deri yaşamına olan etkisi:

Deneysel çalışma

Türk Plastik Cerrahi Dergisi 5(3): 166-170, 1997.A. Karacalar, B. Cihantimur, S. Akın, M. Özcan

Dijital sinir defektlerinin onarımında ven grefti kullanımı

Türk Plastik Cerrahi Dergisi 5(3): 140-144, 1997.S. Akın, A. Uysal, M. Özcan

Denervasyon ve C vitamininin deri flebi neovaskülarizasyonu üzerine etkileri:

Deneysel çalışma

Bursa Devlet Hastanesi Bülteni 14(1): 5-10, 1998.S. Akın

Hipospadiasta Embriyopatogenez ve Klinik Sınıflama

Türk Plastik Cerrahi Dergisi 6(1): 1-4, 1998.S. Akın

Vaginal ageneziste Embriyopatogenez tanı ve klinik deneyimler

Türk Plastik Cerrahi Dergisi 6(1): 12-16, 1998.S. Akın, O. İdil, M. Özcan, S. Noyan, Ş. Sırmalı

Akut ve kronik denervasyonun venöz flep yaşamına etkisi

Türk Plastik Cerrahi Dergisi 6(3): 170-175, 1998.R. Kahveci, S. Akın, M. Özcan

Penis rekonstrüksiyonu (Editöre Mektup)

Türk Plastik Cerrahi Dergisi 6(3): 207, 1998.G.Y. Özgenel, R. Kahveci, M. Özcan, S. Akın, S. Özbek, G. Filiz

Malign melanomda tedavi prensiplerimiz ve sonuçlarımız

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28(1): 13-16, 2002.G.Y. Özgenel, R. Kahveci, S. Akın, S. Özbek, M. Özcan

Bası yaralarında tedavi prensiplerimiz ve sonuçlarımız

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28(2): 27-32, 2002.L. Altan, Ü. Bingöl, S. Akın, N. Özkan, Ö. Güngör, M. Yurtkuran

El yaralanmalı hastaların sosyo-demografik özellikleri ve yaralanmanın karakteristik özelliklerinin rehabilitasyon sonuçlarına etkisi

The Journal of Rheumatology & Medical Rehabilitation, 13(4): 236-242, 2002.S. Özbek, R. Kahveci, S. Akın, M. Özcan, A. Karacalar

Mikrotia olgularında medpor implant ile klinik deneyimlerimiz

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 11(1): 6-8, 2003.

S. Özbek, S. Akın, M. Özcan

Geniş damak fistülü onarımında nazolabial fleplerle klinik deneyimlerimiz

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 11(1): 13-17, 2003.


41. G.Y. Özgenel, R. Kahveci, S. Akın, S. Özbek, M. Özcan

Kimyasal madde yanıkları

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 11(3): 177-179, 2003.42. G.Y. Özgenel, S. Akın, M. Özcan

Göğüs ön duvarının nekrotizan fasiiti

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(3): 73-75, 2003.43. G.Y. Özgenel, R. Kahveci, S. Özbek, S. Akın, M. Özcan

Mandibula kistlerinde tedavi prensiplerimiz ve sonuçlarımız

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(3): 21-23, 2003.44. G.Y. Özgenel, A. Bayraktar, S. Özbek, S. Akın, R. Kahveci, M. Özcan

Mandibula kırıkları: 204 olgunun retrospektif analizi

Ulus. Travma Derg. 10(1): 47-50, 2004.G.Y. Özgenel, S. Özbek, R. Kahveci, S. Akın, M. Özcan

Pediatrik mandibula kırıkları

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 12(1): 21-24, 2004.46. S. Tirelioğlu, G.Y. Özgenel, G. Filiz, S. Özbek, R. Kahveci, S. Akın, M. Özcan

576 bazal hücreli kanser olgusunun retrospektif analizi

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 12(1): 18-20, 2004.47. S. Akın, G.Y. Özgenel

Multipl enkondromatozis (Ollier hastalığı): Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 2004 (Basımda)

48. G.Y. Özgenel, S. Akın, R. Kahveci, S. Özbek, M. Özcan

Fournier gangreni: 22 vakanın sunumu

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 12(2): 106-109, 2004.L. Altan, S. Akın, Ü.Bingöl, S. Özbek, M. Yurtkuran

Endüstriyel el yaralanmalarında el yaralanması ciddiyet skorunun prognozu belirlemekteki rolü

Ulusal Travma Dergisi, 10(2): 97-101, 2004.G.Y. Özgenel, S. Akın, R. Kahveci, S. Özbek, M. Özcan

Nekrotizan fasitli 30 hastanın klinik değerlendirilmesi ve tedavi sonuçları

Ulusal Travma Dergisi, 10(2): 110-114, 2004.S. Aytaç, Y. Özgenel, S. Akın, R. Kahveci, S. Özbek, M. Özcan

Güney Marmara bölgesindeki çocuklarda yanık epidemiyolojisi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(3): 145-149, 2004.a. YURTİÇİ YAYINLARA YAPILAN ATIFLAR

(SİTE EDİLEN)R. Kahveci, S. Akın, A. Karacalar, M. Özcan

“Reverse Chinese flap” te superfisial venöz anastomoz gerekli mi?

Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 1: 47, 1993.Atıfta Bulunan:

(1) C. Dalay, E. Kaya, M. Yavuz, S. Acartürk

El ve el bileği doku defektlerinin onarımında ters akımlı posterior interosseöz ada flebinin kullanımı

Türk Plastik Cerrahi Derğisi, 2(1): 52-57, 1994.M. Özcan, E. Şafak, R. Kahveci, S. Akın

Serratus anterior serbest kas flebinin el rekonstrüksiyonu için kullanılması ve bir olgu

Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 1: 51, 1993Atıfta Bulunan:

(1) R. Gençosmanoğlu, M. Alper, L. Yoleri, T. Gürler, Y. Keçeci, C. Özek, E. Songür,

Y. Akın

Serratus anterior serbest kas flebi ile defekt onarımı

Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 2(2): 101-106, 1994M. Özcan, S. Akın, R. Kahveci, E. Şafak, A. Küçükçelebi

Serbest radial ön kol flebi ile penis rekonstrüksiyonu

Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 1: 39, 1993Atıfta Bulunanlar:

(1) E. Tuğsel, S. Mollaosmanoğlu, T. Korkut, Y. Öztan

Travmatik penoskrotal amputasyonda tek seanslı falloplasti

Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 3(3): 192-195, 1995

(2) İ. Kuran, T. Turhan, A. Sakinsel, L. Baş

Segmenter ulnar arter defektli kontraktürün açılmasında flow-through serbest önkol flebi ile onarım

Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 4(2): 118-121, 1996

(3) M. Özcan, S. Akın, A. Ay, M. Tezcan

Serbest osteokutanöz fibula flebi ile transseksüel olguda falloplasti

Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 5(2): 107-109, 1997M. Özcan, E. Şafak, R. Kahveci, S. Akın, A. Küçükçelebi

Ayaktan ele parmak nakli ve bir olgu

Çağdaş Cerrahi Dergisi, 4: 188-192, 1990.Atıfta Bulunanlar:

(1) S. Işık, M. Şengezer, M. Sezgin, N. Selmanpakoğlu

İnterpozisyonel ven grefti ile ayaktan ele parmak transferi

Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 4(2): 123-128, 1996

(2) F. Demirkıran, M. M. Eskandari, E. Arslan, Ş. Ünal, İ. Cin

Ayak ikinci parmak transpolantasyonu ile üç nokta tutmasının (Tripod Pinch) rekonstrüksiyonu

Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 9(3): 206-209, 2001

b. YURTDIŞI YAYINLARA YURTİÇİNDEN YAPILAN

ATIFLAR (SİTE EDİLEN)A. Karacalar, S. Akın, M. Özcan

The second dorsal metacarpal artery flap with double pivot points.

British Journal of Plastici Surgery, 49:97, 1996Atıfta Bulunan:

(1) C. Şenyuva, A. Yücel, Y. Aydın, İ. Okur, O. Çetinkale, Z. Güzel

Ters akımlı radial önkol flebinin el cerrahisinde kullanımı

Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 4(3): 140-150, 1996

Bu Kategorideki Diğer İçerikler

 
Adınız Soyadınız :
E-Posta Adresiniz :
Telefon Numaranız :
Sorunuz :